Chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng đăng ký tên miền với chi phí thấp nhất theo phí của nhà cung cấp dịch vụ cấp phát, miễn phí đăng ký đối với khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại thanhlapweb.com.

 

Loại tên miền
Phí đăng ký(VNĐ)
Hằng năm(VNĐ)
.VN 300 000 470 000
.com.vn | .net.vn |.biz.vn
.edu.vn |.info.vn | .biz.vn/ .name.vn |.pro.vn |
.health.vn | .name.vn | .gov.vn | .org.vn
330 000 350 000
.com | .net | .org | .info
| .us | .co.uk | .biz
Free 270 000

 

 

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của tên miền:

Tên miền được xem như một địa chỉ để doanh nghiệp giao dịch rộng rãi trên cộng đồng Internet. Ngoài ra tên miền còn có mối quan hệ chặt chẽ đến doanh nghiệp do sử dụng chính tên doanh nghiệp, sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp. Chính vì vậy, việc đăng ký sớm sẽ vô cùng có lợi, giúp doanh nghiệp tránh rủi ro khi đăng kí chọn tên miền mình mong muốn.

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

Tên miền có hai dạng : VD www.hotday.vn

- Tên miền quốc tế dạng : www.tencongty.com (.net, .biz .org, .info...)

- Tên miền quốc gia dạng : www.tencongty.com.vn (hoặc .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn...)

Tùy theo mô hình tổ chức và nhu cầu của doanh nghiệp, bạn sẽ được cấp tên miền theo các dạng sau :

 • .COM.VN Dành cho tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.
 • .BIZ.VN Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với COM.VN.
 • .EDU.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.
 • .GOV.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.
 • .NET.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.
 • .ORG.VN Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.
 • .INT.VN Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 • .AC.VN Dành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.
 • .PRO.VN Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
 • .INFO.VN Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin và thông tin cá nhân.
 • .HEALTH.VN Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.
 • .NAME.VN Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet

Xem bảng giá thiết kế website tại Thanhlapweb.com

Cách chọn tên miền đẹp và phù hợp với doanh nghiệp, cá nhân

Cách chọn tên miền, domain đẹp, dễ nhớ cho mọi doanh nghiệp cá nhân, website bán hàng, giới thiệu doanh nghiệp
Mr.Bảo (GĐ)
0908 633 822
Tư vấn thành lập web
0962 6668 47
HT KỸ THUẬT
[08] 668 66 669
HT KỸ THUẬT
[08] 668 66 669